Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

          Škola využívá různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí:
individuální nebo skupinovou péči
pomoc asistenta pedagoga
menší počet žáků ve třídě
odpovídající metody a formy práce
specifické učebnice a materiály
pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem případně dalšími odborníky.

Vzdělávání  žáků mimořádně nadaných


    Ve škole se snažíme včas odhalit odchylky od běžného standardu žáků. Stejná pozornost je věnována jak vyhledávání žáků s vývojovou poruchou učení nebo chování, tak i vyhledávání mimořádně nadaných žáků. Především u mladších žáků je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru.
           Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a je jim zajištěna specifická péče a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek.
Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků:
výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů
žákům jsou zadávány specifické úkoly
jsou zapojováni do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
plní některé úkoly s vyšším ročníkem
mají možnost volby při výběru metod práce

 zpět