Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školního vzdělávacího programu
 


Školní vzdělávací program  Škola pro každého vychází v souladu s RVP ZV a z poznatků, že naše škola je určena pro všechny žáky, jejichž rodiče se rozhodnou svěřit nám své dítě. Jsme schopni integrovat a věnovat se i dětem s menšími výukovými obtížemi.

V naší škole proto:
Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností, k pozitivnímu přístupu k výuce a vzdělávání, abychom dál rozvíjeli jeho zájem o studium i v dalších ročnících ( II. stupeň ZŠ) a v dalším životě.
Snažíme se připravit žáka do života jako jedinečnou osobnost, která je na vyspělé kulturní úrovni, schopná se orientovat v životě aktivně, samostatně, tvořivě.
Přistupujeme k výchově a vzdělávání žáka tak, abychom vychovali člověka schopného řešit situace běžného života, problémy, ke kterým přistupuje uvědoměle a aktivně, ke kterým je schopen zaujmout určitý postoj, má touhu se dál podílet i sám na dalším sebevzdělávání, získávání dalších vědomostí, dovedností a návyků a chápat všeobecné souvislosti - ve společnosti, přírodě, zdraví a kultuře.Tím se pak stával platným a užitečným nejen sobě, ale i společnosti a stal se její nedílnou součástí.
Rozvíjíme spolupráci s rodiči, ale i s širokou veřejností svojí otevřeností, diplomacií, vstřícností a taktem.
Víme, že kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojování a smysluplnost a použitelnost pro život.

 

Základní vzdělávání:
navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině
usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání  a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání
je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka
vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky  přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání
připravuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

obrazek-06.jpg

 

 pokračování