Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žáci školy

 

MŠ navštěvuje 21 dětí
ZŠ  navštěvuje ve školním roce 2009/2010 38 žáků (chlapců 17 ,  dívek 21)

Ve škole jsou dvě třídy, ve kterých jsou spojené ročníky, v letošním roce  2009/2010.
I.třída (1. , 2. a 4.  ročník)
II.třída ( 3. a  5. ročník)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách. Při vzdělávání těchto žáků jsou využívány kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Výuka probíhá podle individuálních plánů, v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Žáci mají možnost využívat kompenzační a didaktické pomůcky,speciální učebnice,výukové programy.
Naši školu navštěvuje mnoho  žáků ze sociálně  slabého a nepodnětného  prostředí, a proto se snažíme nabídnout všem dětem celou řadu volnočasových aktivit, právě z důvodů podchycení těchto žáků v aktivitách neumožňujících  využívání volného času k jiným činnostem.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce,

spolupráce s rodiči a jinými subjekty


    Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci klubu ekologické výchovy,  všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy.
Každý rok organizujeme několik projektů, které upevňují tradice obce, napomáhají zkvalitnění života obce a nebo jsou  zaměřeny na ochranu zdraví a přírody.

 

Mezinárodní spolupráce


Do mezinárodní spolupráce zatím škola není zapojena. Zajímáme se o partnerství škol v Evropě „ e Twinning“, které bychom v budoucnu chtěli realizovat.

 

pokračování